(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ: Ο εορτασμός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου – Σε Μπεγουλάκι και Ρωμανό

Την παραμονή 28.6.2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Ρωμανοῦ Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

          Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στό τρισσόν τῆς ἐρωτήσεως τοῦ Κυρίου πρός τόν Ἀπόστολον Πέτρον «Σίμων Ἰωνᾶ φιλεῖς με;» καί ἑστίασε στήν ἀγάπη πού πρέπει νά ἒχωμε πρός τόν Κύριο καί ἡ ὁποία πρέπει νά εἶναι ἡ πρώτη καί μεγαλύτερη ἀγάπη μας.

          Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐχοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Πατρῶν καὶ ὡμίλησε ἐπικαίρως.

          ΑΝΗΜΕΡΑ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Πατρῶν, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους Λαοῦ.

          Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν διδασκαλία τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου περί τῆς Θεότητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στήν ἐπικαιρότητα καί διαχρονικότητα αὐτῆς τῆς διδασκαλίας.

          Εὐχήθηκε δὲ στοὺς Ἱερεῖς καὶ στὸ λοιπὸ προσωπικό τοῦ Ναοῦ καὶ σὲ ὅλους τούς ἐνορίτες ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

          Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε Οἰκονόμον τόν π. Ἀθανάσιο Τσάμπρα, εὐχηθείς εἰς αὐτόν τά δέοντα.

          Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου  Μπεγουλακίου Πατρῶν.

          Ὁ Θεοφιλέστατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο καὶ στὰ μηνύματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν διδασκαλία τους.