ΠΑΤΡΑ: Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020»

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων (uphd.upatras.gr) για το πρόγραμμα «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ 2020», το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου και της PATRAS IQ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, μέσω της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό/βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών δηλώνει ότι (α) αναλαμβάνει την επίβλεψη, και (β) μαζί με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα από την 15η Οκτωβρίου 2020 (ώρα 12:00) έως την 6η Δεκεμβρίου  2020 (ώρα 23:59).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την αναλυτική πρόσκληση και το Υπόδειγμα υποβολής πρότασης μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο (uphd.upatras.gr/) του προγράμματος, καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την πρόσκληση και το υπόδειγμα υποβολής πρότασης και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την προώθηση της συγκεκριμένης ενημέρωσης.

 

Π Ρ Ο T Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο    Ε Ρ Γ Ο[1]

Α. ΤΙΤΛΟΣ

 

Β. ΣΤΟΧΟΣ (½ σελίδα)

 

Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (½ σελίδα)

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (μέχρι 8 σελίδες)

  1. Σημερινή γνώση στο θέμα και καινοτομία του προτεινόμενου έργου
  2. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας του προγράμματος
  3. Σκοπιμότητα, σημασία και συμβολή του προγράμματος για το Παν. Πατρών, την επιχείρηση/βιομηχανία και τον Υποψήφιο Διδάκτορα
  4. Βιβλιογραφία

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤ.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

  1. Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ονοματεπώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα):

 

  1. Στοιχεία Επιχείρησης/Βιομηχανίας (συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία):
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Ονοματεπώνυμο, Θέση στο φορέα)

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(Πόλη, Οδός-Αριθμός,  ΤΚ) 

 
ΑΦΜ/ΔΟΥ  
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΝΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail)   
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (κάτοχος διδακτορικού):  

Ζ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

  • Βιογραφικό Σημείωμα Επιβλέποντα της Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (μέχρι 2 σελίδες)
  • Βιογραφικό Σημείωμα Επιστημονικού Εκπρόσωπου της επιχείρησης/βιομηχανίας (μέχρι 2 σελίδες)

 

 

Η. ΣΥNΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (μέχρι 2 σελίδες)

 

Θ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R&D).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρά μεγέθους 12pt