ΑΧΑΪΑ: Το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγίου σε πρόγραμμα Erasmus+ – Μέχρι 2 Ιουλίου οι εγγραφές

Το 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγίου, στo πλαίσιo συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης-εξειδίκευσης των μαθητών του, ενημερώνει το κοινό ότι ολοκληρώνεται το σχέδιο κινητικότητας Erasmus+

με τίτλο: “Προοπτικές ενίσχυσης δεξιοτήτων και απόκτησης επαγγελματικής εξειδίκευσης για ενήλικους μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΛ μέσω του Erasmus+” και κωδικό  2019-1-EL01-KA102-062237 που σχεδιάστηκε από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγίου με γνώμονα την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών του, οι οποίες διαφάνηκαν μέσα από την καθημερινή προβλεπόμενη εκπαιδευτική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής υπόστασης των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από την δημιουργία συνεργασιών και επαφών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι συνεχίζεται η διαδικασία εγγραφών στο σχολείο μας έως και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στη διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/ ή με την βοήθεια των εκπαιδευτικών, στο σχολείο στη δ/νση: Ξηρολιθίων, Συνοικισμός Νικολάου Πλαστήρα-Αίγιο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στο τηλ: 2691025552.