ΠΑΤΡΑ: Παρουσίαση βιβλίου της διδάσκουσας του Πανεπιστημίου Χαράς Πίτσου

Την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 7:00 μ.μ. στον κήπο του βιβλιοπωλείου Πολύεδρο (Κανακάρη 147, στην Πάτρα), οι εκδόσεις Gutenberg προσκαλούν τους φίλους του βιβλίου, (υποψήφιους) εκπαιδευτικούς, φοιτητές αλλά και κάθε αναστοχαζόμενο/η, στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο:

Αναστοχαστικές Προσεγγίσεις σε Τυπικά και Εναλλακτικά Πλαίσια Εκπαίδευσης.
Πρακτική άσκηση και αναστοχασμός σε πανεπιστημιακά τμήματα επιστημών εκπαίδευσης και αγωγής.

Συγγραφείς του βιβλίου η διδάσκουσα του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαρίκλεια Πίτσου, καθώς και η Αικατερίνη Γιόφτσαλη διδάσκουσα του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Γιώργος Νικολάου, Πρόεδρος και Καθηγητής του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών
& Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Θα συντονίσει ο Φιλόλογος, Αλέξανδρος Χάιδας

Την παρουσίαση του βιβλίου θα πλαισιώσει μουσικά με το σαξόφωνό του ο Σταύρος Ξιούρας

Στην εκδήλωση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και σε όποια/ον ανα-στοχάζεται. Φιλοδοξεί να αναδείξει την ιδιαίτερη συμβολή του αναστοχασμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και δη στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης που παρέχεται στα Τμήματα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής. Κύρια επιδίωξη είναι η/ο αναγνώστρια/της να προσεγγίσει την έννοια του αναστοχασμού και τη συμβολή του στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκ-παίδευσης. Παράλληλα, παρουσιάζεται το μοντέλο «Μελέτη Μαθήματος-Lesson Study» και μια μεθοδολογική πρόταση προσαρμοσμένη σε αυτό, καθώς μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης του (μελλοντικού) εκπαιδευτικού, ως ερευνητή και συνδιαμορφωτή της εκπαιδευτικής πράξης, παρέχοντας εργαλεία ενίσχυσης της στοχαστικο-κριτικής σκέψης. Τέλος, παρουσιάζονται κείμενα μελλοντικών εκπαιδευτικών από εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές πρακτικές σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης με σκοπό να λειτουργήσουν διαλεκτικά με τον αναγνώστη ωθώντας και ενισχύοντας τον αναστοχασμό του.

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Ο αναστοχασμός στο εκπαιδευτικό έργο
2. Ο αναστοχασμός στην πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης
3. Ο εκπαιδευτικός αναστοχασμός μέσα από το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης. Μελέτη Μαθήματος-Lesson Study
4. Εφαρμοσμένα παραδείγματα γραπτού αναστοχασμού σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης
Βιβλιογραφία

Το άρθρο ΠΑΤΡΑ: Παρουσίαση βιβλίου της διδάσκουσας του Πανεπιστημίου Χαράς Πίτσου εμφανίστηκε πρώτα στο Σκάι Πάτρας.